Sopimusehdot

Käyttö- ja sopimusehdot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.8.2011

Kuluttajat, Yritykset ja yhteisöt

1. Näitä erityisehtoja sovelletaan Turun Liikemainonnan (jatkossa toimittaja) internet- pohjaisten tuotteiden ja palveluiden sekä muiden tuotteiden, jotka sisältyvät iFind - tuoteperheeseen toimituksiin kuluttaja-, yritys- tai yhteisöasiakkaalle tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjinä (asiakas).

2. Nämä yleiset sopimusehdot koskevat toimittajan iFind ja Turistiopas – tuoteperheen tuotteita.

3. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat sopineet asiasta puhelimitse tai suullisesti, tai kun toimittaja tilaus- tai ilmoitusvedosvahvistuksella on vahvistanut tilauksen tai asiakas on maksanut ensimmäisen laskun.

4. Toimittaja avaa palvelun asiakkaan käyttöön sovittuun aikaan mennessä. Jos toimitusaikaa ei ole sovittu, se on enintään neljä (4) viikkoa sopimuksen syntymisestä.

5. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan toimittajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista.

6. iFind -palveluissa sopimusaika ja yksityiskohdat sovitaan aina tapauskohtaisesti, joko suullisesti tai kirjallisesti. Sopimus ei uusiudu automaattisesti seuraavalle kaudelle.

7. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen kesken sopimuskauden, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena.

8. Toimittajalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Toimittaja saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoituksetta. Toimittajan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Toimittaja ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista. Sopimusehdot ovat aina nähtävillä palvelu sivustolla www.ifind.fi, josta asiakas voi käydä ehtoihin tutustumassa.

9. Toimittajan ja asiakkaan väliset ilmoitukset voidaan toimittaa perille joko kirjallisesti, www-sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www-sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sähköpostiosoitteeseen tai www- sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin. Sopimustietojen muutoksista www- sivuilla ilmoitetaan tiedotteet osioissa. Toimittajan koostaman yhteenvedon palvelun käyttö ja kävijämääristä perustuvat eri lähteistä koostettuihin tietoihin ja ovat osittain keskimääräisiä arvioita. Tämä johtuu palvelun toiminnasta eri alustoilla ja eri palveluntarjoajien laskureiden monipuolisuudesta.

10. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla.